Mengapa Sesetengah Orang Islam yang Alergi dengan Hak Asasi Manusia?

Baru-baru ini, Jakim telah menyatakan bahawa NGO-NGO yang berjuang untuk hak asasi di Malaysia sebenarnya mencabar kedudukan Islam. Mengapa hak asasi manusia dan hak kebebasan sering dianggap ciptaan atau agenda Barat dan Yahudi? Bukankah hak asasi manusia juga merupakan sesuatu yang asas dalam Islam?