Orang LGBT dan orang mahu keluar Islam dalam masyarakat Islam

Apakah tuntutan supaya orang-orang LGBT tidak didiskriminasi dan dilindungi oleh negara dari sebarang keganasan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Islam? Begitu juga, apakah dengan menghalang dan menjatuhkan hukuman keras pada orang yang mahu keluar Islam akan menunjukkan keindahan Islam di mata dunia?